คุณพ่อปลัด : “พระเมตตาของพระ มาถึงเราก่อน ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าผิด ก่อนที่เราจะกลับใจเสียอีก.”

14
Sep

“พระเมตตาของพระ มาถึงเราก่อน ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าผิด ก่อนที่เราจะกลับใจเสียอีก.”

“ลูกคนเล็กกลับไปหาพ่อ ขณะที่เขายังอยู่ไกล พ่อมองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา” (ลก 15:20)

          นี่แหละ คือหัวใจของพระบิดาแท้จริง ทรงรู้สึกรัก, รู้สึกสงสาร และเป็นผู้เริ่มก่อน เป็นผู้เริ่มคนแรกเสมอที่จะมอบความรักและความเมตตา อีกทั้งการให้อภัยให้กับเราทุกคน  สิ่งแรกที่พระบิดามองมาในชีวิตของเรามิใช่ความดีหรือความเลวร้ายที่เราได้เคยทำมา  แต่พระองค์มองดูตัวเรา มองเราที่เป็นลูกของพระองค์เป็นเรื่องแรก

            ชาวฟา​ริ​สี​และ​ธรร​มา​จารย์​ต่าง​บ่น​ว่า “​คน​นี้​ต้อนรับ​คน​บาป​และ​กิน​อาหาร​ร่วมกับ​เขา”  พระองค์​จึง​ตรัส​อุปมา​เรื่อง​นี้​ให้​เขา​ฟัง “​ท่าน​ใด​ที่​มี​แกะ​หนึ่ง​ร้อย​ตัว ตัว​หนึ่ง​หายไป จะ​ไม่​ละ​แกะ​เก้า​สิบ​เก้า​ตัว​ไว้​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร ออกไป​ตาม​หา​แกะ​ที่​หายไป​จน​พบ​หรือ   เมื่อ​พบ​แล้ว เขา​จะ​ยก​มัน​ใส่​บ่า​ด้วย​ความ​ยินดี กลับ​บ้าน เรียก​มิตร​สหาย​และ​เพื่อน​บ้าน​มา พูด​ว่า ‘​จง​ร่วม​ยินดี​กับ​ฉัน​เถิด ฉัน​พบ​แกะ​ตัว​ที่​หายไป​นั้น​แล้ว​’   เรา​บอก​ท่าน​ทั้งหลาย​ว่า​ใน​สวรรค์​จะ​มี​ความ​ยินดี​เช่นนี้​เพราะ​คน​บาป​คน​หนึ่ง​กลับ​ใจ​มากกว่า​ความ​ยินดี​เพราะ​คน​ชอบ​ธรรม​เก้า​สิบ​เก้า​คน​ที่​ไม่​ต้องการ​กลับ​ใจ” (ลก 15:2-7)

          พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราทุกคนให้มองกันและกัน มองเพื่อนพี่น้องของเรา แบบเดียวกับที่พระบิดาทรงมองเรา แบบเดียวกับที่พ่อในเรื่องเปรียบเทียบได้มองดูลูกชายคนเล็กที่ทำผิดพลาดและน่านักน่าจะโดนตีสอนหลายหลายทีเลยทีเดียว

“แม้ว่า​ก่อน​หน้า​นั้น​ข้าพเจ้า​เคย​พูด​ดู​หมิ่น​พระ​เจ้า เบียดเบียน​และ​ทำ​ทารุณ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ได้รับ​พระ​เมตตา​กรุณา​จาก​พระองค์ เพราะ​ข้าพเจ้า​ทำ​ไป​โดย​ความ​ไม่​รู้​ขณะที่​ยัง​ไม่​มี​ความ​เชื่อ” (1ทธ 1:13)

          ก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าได้ทำผิดพลาดไป พระบิดา…ความรักห่วงใย พระเมตตารักของพระองค์ ก็เดินทางมาถึงตัวเราแล้ว เช่นเดียวกันเชิญชวนเรามองหาช่องทางที่จะมอบความรักเมตตาเช่นเดียวกันนี้ มอบให้พี่น้องรอบข้าง  เป็นพิเศษพี่น้องลูกหลานใกล้ตัวเรา ในครอบครัวของเรา และทุกคนที่เราได้พบเจอในชีวิต

                                                     นกขุนทอง