คุณพ่อปลัด : บอกกล่าว เล่าเรื่อง

06
Oct

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

“(ให้)การมาของพระสันตะปาปาเป็นความยินดีเป็นพระพรสำหรับเรา”

            ข่าวน่ายินดีข่าวหนึ่งในพระศาสนจักรไทยช่วงเวลานี้ คงหนีไปพ้นการเสด็จเยือนประเทศไทยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ ซึ่งได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปไม่นานซึ่งก่อนหน้าการประกาศทางการเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้รับข่าวสารกันมาบ้าง มีทั้งข่าวที่รู้ ที่คิดว่ารู้ทั้งข่าวลือ ข่าวจริง ข่าวจริงน้อย หรือข่าวที่คิดว่าจริง สารพัดข่าวแต่สุดท้ายข่าวที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรมาวันนี้ข่าวจริงก็คือพระองค์จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งเป็นความชื่นชมยินดีของคริสตชนชาวไทยทุกคนการมาของพระองค์เป็นเหมือนพระพรของพระที่มาอยู่ท่ามกลางพวกเรา

            หลังจากข่าวการมาของพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการเชื่อว่าทุกคนก็อยากมาใกล้ชิด อยากมาเห็น อยากมาร่วมในประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีในครั้งนี้ ในสถานที่ที่พอจะมาร่วมได้เท่าที่สามารถ แต่ก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง ทั้งสถานที่ ทั้งการเดินทาง ทั้งปัจจัยภายในภายนอกอื่นๆ ที่เราทราบและเราไม่ทราบมากมายไปหมดก็ทำให้มีข้อจำกัดหลายๆเรื่อง มีทั้งคนที่ถูกใจ ไม่ถูกใจ พอใจ ไม่พอใจ วุ่นวายใจสารพัดไปหมด แทนที่การมาของพระองค์จะเป็นพรก็กลายเป็นความวุ่นวายใจเพราะไม่ได้ดั่งใจไป

            พ่อคิดว่าการมาของพระสันตะปาปาเป็นพระพรเป็นความยินดีสำหรับเรา การมีส่วนร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ ณ ช่วงเวลาที่พระองค์มาเป็นพระพรสำหรับเราแม้ไม่ได้เห็น การได้ติดตาม การได้รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้กับเราเป็นความสุขใจ เป็นพระพร พระพรมาจากความสงบภายในจิตใจ เมื่อใจสงบเราจะสัมผัสถึงพระพรของพระ แต่ถ้าการมาของพระสันตะปาปากลายเป็นความวุ่นวายใจ เราจะสัมผัสพระพรของพระได้อย่างไร

            ขอให้การมาของพระสันตะปาปาเป็นความยินดีเป็นพระพรสำหรับพวกเรา

                                                                                                            ปลัดวัดสาทร