คุณพ่อปลัด : “นี่คือยอดวัน พระสร้างสรรค์ขึ้นไว้ วันแสนสำราญ สุขศานติ์ปรีดา”

10
Apr

สวัสดีพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

เรายังอยู่ในช่วงอัฐมวารปัสกา หรือการฉลอง 8 วันหลังจากวันอาทิตย์ปัสกา ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ ไม่ว่าจะเป็นการพบคูหาว่างเปล่า หรือการเดินทางไปเอ็มมาอูสกับพระเยซูเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เราเห็นถึงความยินดีของชีวิต ที่เราต้องชื่นชมยินดี เพราะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว

หลังจากที่เราใช้เวลายาวนานถึง 40 วันตลอดเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมฉลองปัสกา และยังเตรียมอย่างเข้มข้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อถึงวันสมโภชปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองที่สำคัญที่สุด พระศาสนจักรก็ปรารถนาให้เราได้ฉลองยาวนานต่อเนื่องไปอีก 8 วันซึ่งเรียกช่วงเวลานี้ว่า “อัฐมวาร” (จากวันอาทิตย์ปัสกาถึงวันอาทิตย์ถัดมา)

ในอดีตคริสตชนใหม่ที่รับศีลล้างบาปในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์จะสวมชุดขาวมาวัดทุกวันต่อเนื่อง 8 วันจนถึงวันอาทิตย์ถัดมาจึงถอดชุดขาว เราจึงเรียกสัปดาห์นี้ว่า “สัปดาห์สีขาว”  และการฉลองอัฐมวารปัสกายังมีความพิเศษ 3 ประการ 

  1. เราจะแสดงความชื่นชมยินดีด้วยการขับร้องบทเพลงพระสิริรุ่งโรจน์ทุกวันตลอดอัฐมวาร
  2. บทสร้อยก่อนพระวรสารซึ่งเป็นข้อความจากเพลงสดุดีที่ 118 ข้อ 24 จะถูกนำมาประกาศย้ำทุกวัน “นี่คือยอดวัน พระสร้างสรรค์ขึ้นไว้ วันแสนสำราญ สุขศานติ์ปรีดา”

3.บทปิดพิธี ยังเน้นการประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และต่อท้ายด้วย    “อัลเลลูยา อัลเลลูยา” ไปต่อเนื่อง 8 วันนี้

ดังนั้น ถ้าเราเป็นทุกข์โศกเศร้าร้าวระทมใจในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์มากเท่าใด วันอาทิตย์ปัสกาก็ต้องเป็นวันที่เราสุดแสนจะปรีดามากยิ่งขึ้นเท่านั้น และความยินดีนี้ยังคงต่อเนื่องไปอีกไม่ใช่เพียง 8 วันเท่านั้น แต่ยังคงต่อเนื่องไปในชีวิตของพี่น้องตลอดการเป็นชีวิตคริสตชน….

 ปลัดณัฐ ณ เซนต์หลุยส์