คุณพ่อปลัด : “นักเรียนคำสอนรุ่นพิเศษ (คำสอนออนไลน์2020)”