คุณพ่อปลัด : “ทำเรื่องเดิมๆ ด้วยความคิดใหม่ๆ”

01
Feb

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

ทำเรื่องเดิมๆ ด้วยความคิดใหม่ๆ

            เพิ่งผ่านปีใหม่สากลมาไม่นาน เราก็ฉลองปีใหม่จีนกันอีกรอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และสัปดาห์นี้เราก็เข้าสู่เดือนที่สองของปี 2020 เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ฉลองปีใหม่ไทยกันอีกรอบในวันสงกรานต์ พ่อมานั่งคิด ๆ ว่าปี ๆ นึงเราฉลองปีใหม่กันหลายรอบเหมือนกัน มาคิดเล่น ๆ ก็ดีเหมือนกัน ทุกครั้งที่เป็นวันปีใหม่ ก็เป็นโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ เสมอ ๆ การมีปีใหม่บ่อย ๆ ก็เป็นโอกาสที่เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆให้กับชีวิตเสมอ ๆ

            พ่อจึงขอแบ่งปันข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการเริ่มต้น การมีความสุขในชีวิต ซึ่งหลายครั้งไม่ใช่การทำเรื่องใหม่ ๆ แต่คือการทำสิ่งเดิม ๆ ด้วยความคิดใหม่ ๆ ซึ่งเป็นแง่คิดที่ดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตบ้าง ซึ่งพ่อขอสรุปแง่คิดเหล่านี้มาแบ่งปันในสารวัดฉบับนี้

  • ปล่อยวางกับชีวิตบ้าง เรื่องไหนควรปล่อยก็ปล่อยไป อย่ายึดติด อย่าเก็บทุกเรื่องมาบั่นทอนตัวเรา
  • เป็นผู้ให้มากขึ้น เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจมากกว่าที่เคย
  • ดำเนินชีวิตอย่างสงบ ใจเย็นลงบ้าง มีเวลาหยุดคิดบ้าง
  • ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ
  • วันอาทิตย์ควรเป็นวันหยุด ไปวัด ใช้เวลากับครอบครัว
  • หยุดคิดแง่ลบ คิดบวก คิดสร้างสรรค์มากขึ้น
  • เคารพสิทธิคนอื่น / รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  • สร้างสันติมากกว่าความเกลียดชัง
  • ใจกว้างกับคนอื่นมากขึ้น

พ่อคิดว่าแง่คิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรา ในการเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม เราอาจไม่ได้เริ่มทำสิ่งใหม่ แต่เราทำสิ่งที่เราทำทุกวันด้วยแง่คิดใหม่แบบที่พระสันตะปาปานำเสนอเอาไว้ พ่อเชื่อว่าเราจะพบสิ่งใหม่ ๆ จากสิ่งเดิมเรื่องเดิมแต่ดีกว่าเดิม

การมีปีใหม่หลาย ๆ ครั้งก็ดีเหมือนกัน เพราะทำให้เราได้เริ่มอะไรใหม่ ๆ เสมอ ๆ  เช่นเดียวกันการมีชีวิตในแต่ละวันก็เป็นโอกาสที่จะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ ๆ ไม่ต่างกัน

                                                                                              ปลัดวัดสาทร