คุณพ่อปลัด : ชีวิตที่ยอมให้พระเป็นตะเกียงส่องนำทาง

16
Aug

พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา….. เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย (ยน14:23,27)

 

สันติสุขของพระที่มอบให้เรา ต่างจากที่โลกให้ สันติสุขของพระเพียงพอให้เรามีสุข แน่นอน เราย่อมต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก ความท้าทาย ที่สำคัญพระเยซูย้ำว่า…เราต้องกล้าเผชิญหน้า และจงอย่าหวั่นไหว

 

ที่เป็นได้เช่นนี้สำหรับเราคริสตชน เราผู้มีความเชื่อและติดตามพระเยซูเจ้า เพราะเราวางชีวิตพิงอิงไว้กับชีวิตและสันติสุขของพระเยซู

 

“ข้าพเจ้าไม่เห็นพระวิหารใดในนครนี้ เพราะพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพและลูกแกะทรงเป็นพระวิหารของนครนี้ นครนี้ไม่ต้องการดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพื่อส่องสว่าง เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าส่องแสงเหนือนคร และลูกแกะทรงเป็นตะเกียงของนคร” (วว 21:22-23)

 

ชีวิตที่ยอมวางไว้ในพระบิดา ยอมกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก ยอมมอบและแบ่งปัน ยอมตัดสละน้ำใจตน เมื่อยอมตัดสละน้ำใจเช่นนี้ ย่อมมีสิ่งที่เหลือเพียงพอ จึงสามารถนำมาแบ่งปันให้เกิดรอยยิ้มและสันติสุข นี่แหละเป็น “ชีวิตที่ยอมให้พระเป็นตะเกียงส่องนำทาง”

 

นกขุนทอง