คุณพ่อปลัด : ชวนมากลับใจเปลี่ยนชีวิตตน ชวนมาเป็นฮีโร่กัน

23
Mar

พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุ่นต่อๆ ไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้” (อพย 3:15)

 

“ฮีโร่” คำนี้เราทุกคนฟังแล้วเข้าใจดี ว่าคืออะไร. แม้หลายครั้งเราจะรับรู้เข้าใจมากจากการ์ตูนหรือภาพยนตร์ เรารู้ดีว่า “ฮีโร่” มักจะมาจากเรื่องราวที่ผู้คนจินตนาการ. และเรายังเข้าใจดีว่า แม้เราจะจินตนาการให้โอเวอร์เกินพ้นไปจากความจริงไปมาก หากแต่เราก็ยอมรับด้วยใจจริงว่า “ฮีโร่ตัวจริงในชีวิตจริง” ก็มีอยู่จริงในชีวิตของเรา. เราแต่ละคนต่างก็มี “ฮีโร่” ประจำชีวิตตนเอง. เราก็ยกย่องพวกเขาเหล่า “ฮีโร่…ของฉัน”

 

ครั้งหนึ่ง รุ่นพี่คนหนึ่งกับความใจกว้างที่มอบให้ ก็กลายเป็นเรื่องราวเป็นบุคคลที่ประทับใจตัวพ่อเอง ในวันนั้นในวัย 10 ขวบ. ไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ใจกว้างเรื่องเล็กน้อย ก็กลายเป็น “ฮีโร่” ในใจของน้องแล้ว. หรือเมื่อฟังเรื่องราวความรักความอดทนของพ่อตนเอง ประกอบกับได้เห็นความรักความขยันอดทนของท่านในทุกวัน. ไม่ต้องทำอะไรมาก แค่รักและอดทนทีละน้อยทีละวัน ก็กลายเป็น “ฮีโร่” ในใจของลูกแล้ว

 

“จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระเจ้าเถิด จงอย่าลืมพระคุณต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้ พระองค์ประทานอภัยความผิดทั้งหลายของท่าน ทรงรักษาโรคภัยทั้งหมดของท่าน ทรงช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากเหวลึก ประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดังมงกุฎแก่ท่าน” (สดด 103:2-4)

 

พระเจ้าปรารถนาและเรียกร้องเราให้ “กลับใจ-เปลี่ยนชีวิตของตน” อาจจะมีคำถามว่า “แล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปสิ้นสุดที่ตรงไหน” หากจะตอบว่าเอาแค่ “เป็นฮีโร่ให้ได้” เราจะไหวไหมใจเราจะสู้และกล้ากลับใจเปลี่ยนชีวิตของตนไหม

 

“ฮีโร่” แท้จริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องราวใหญ่โตอะไรมากมาย แค่ใจกว้างในเรื่องเล็กน้อย หรือ แค่มอบความรักและอดทนทีละน้อยทีละวัน ก็กลายเป็น “ฮีโร่” ในใจใครหลายคนแล้ว เป็นต้นคนใกล้ตัว คนในครอบครัว

 

“ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือ จึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้….. แล้วคนสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่า ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ….. มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน” (เทียบ ลก 13:2,4-5)

 

สัปดาห์นี้ ไม่ขอชวนให้เราแค่คิดทบทวนย้อนหลังว่าเราเป็นคนบาป เราทำผิดพลาดทำบาปเรื่องใดมาบ้างเท่านั้น. แต่ขอชวนเชิญให้เราหันมาดูแลกันและกัน มอบกิจการความรัก มอบความใจกว้าง มอบความอดทนที่จะรักและอภัยกันทีละครั้งและต่อเนื่องให้แก่กัน

 

สัปดาห์นี้เชิญชวนเรา มาร่วมเตรียมชีวิต มาร่วมแบกกางเขนกับพระเยซูเจ้า ด้วยการพยายามทำตนเองให้เป็น “ฮีโร่” ทีละน้อย ทีละครั้ง ทีละวันกันครับ

 

นกขุนทอง