คุณพ่อปลัด : “ฉลองพระองค์และหมวกเล็กสีขาวของพระสันตะปาปา”

18
Oct

บอกกล่าว เล่าเรื่อง

“ฉลองพระองค์และหมวกเล็กสีขาวของพระสันตะปาปา”

            ช่วงนี้ขอนำพี่น้องสู่การเตรียมรับเสด็จฯพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยการนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาแบ่งปันให้กับพี่น้อง ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปา สำหรับฉบับนี้ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับฉลองพระองค์และหมวกของพระสันตะปาปามาแบ่งปันให้กับพี่น้อง

ทำไมพระสันตะปาปาจึงทรงฉลองพระองค์สีขาว?

ก่อนหน้า ค.ศ.1566 พระสันตะปาปาทรงฉลองพระองค์สีแดงมาตลอดเป็นเวลาหลายร้อยปีภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นสีขาวเพราะเหตุใด เรื่องนี้บาทหลวงอลันเอฟเดทเชอร์ (Alan F Detscher) เลขาพิธีกรรมได้อธิบายว่า “นักบวชที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระสังฆราชจะใส่ชุดสีเดียวกันกับชุดของคณะนักบวชที่ตนสังกัด สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 (Pius V 1566 – 1572) ซึ่งอยู่ในคณะโดมินิกันก็ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันคือทรงฉลองพระองค์สีขาวเหมือนนักบวชโดมินิกันคนอื่น ๆ แม้จะได้ครองตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้วก็ตาม หลังจากนั้นพระสันตะปาปาองค์ต่อ ๆ มาก็ทรงฉลองพระองค์สีขาวตามอย่างสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ 5”

ทำไมพระสันตะปาปาจึงทรงสวมหมวกเล็กสีขาว?

 แม้สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 เป็นที่มาของการฉลองพระองค์สีขาวแต่พระองค์ไม่ใช่ผู้ริเริ่มในการสวมหมวกเล็กหรือชื่อที่ถูกคือซูเชตโต (zucchetto เป็นหมวกแนบพอดีกับศีรษะไม่มีปีกครอบกลางศีรษะ สีของหมวกใช้ตามสมณศักดิ์ของผู้สวม) หมวกแบบนี้ใช้กันมาอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

 ในช่วงยุคกลางเมื่อบุคคลหนึ่งตัดสินใจเข้าสู่สมณเพศและถือพรหมจรรย์จะถูกโกนผมตรงกลางกระหม่อมออกหย่อมหนึ่งเรียกว่าการปลงผมจุดประสงค์ของการใส่ซูเซตโตคือเพื่อปกคลุม “บริเวณที่ผมถูกโกนออกไป” เพื่อให้ความอบอุ่นในยามที่อากาศแห้งและหนาวเย็นการปลงผมสำหรับผู้ถือบวชถูกยกเลิกไปภายหลังการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 แต่หมวกเล็กก็ยังใช้สวมกันอยู่

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงออกสมณสาส์นในปี ค.ศ.1968 กำหนดให้เฉพาะพระระดับสูงเท่านั้นที่สวมหมวกเล็กได้สีของหมวกเล็กสีขาวบอกชั้นตำแหน่งของสมณะสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 ทรงเลือกสวมหมวกสีขาวเพื่อแสดงความเลื่อมใสในคณะนักบวชโดมินิกันที่ทรงสังกัดมาแต่เดิมสำหรับพระคาร์ดินัลสวมหมวกเล็กสีแดงและพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลสวมหมวกเล็กสีม่วงแดง (ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่, ฉบับที่ 214, ปีที่ 36 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2017/2560, หน้า 25-26)

แม้พี่น้องจะไม่ได้สวมหมวกแบบพระสันตะปาปา แต่วันรับเสด็จฯที่วัดก็เตรียมหมวกสวย ๆไว้ใส่รับเสด็จฯ พี่น้องก็สามารถซื้อหาจับจองเป็นเจ้าของได้สินค้ามาเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบ (แอบขายของไปในตัว)

ปลัดวัดสาทร