คุณพ่อปลัด : “การกลับใจ, กลับมาหาพระ และกลับออกไปส่งต่อพระเมตตาพระองค์”

07
Mar

“การกลับใจ, กลับมาหาพระ และกลับออกไปส่งต่อพระเมตตาพระองค์”

            พระเจ้าทรงช่วย​เรา​ให้​รอด​พ้น และ​ทรง​เรียก​เรา​ให้​เป็น​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์  ไม่ใช่​เพราะ​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ แต่​เพราะ​พระ​ประสงค์​และ​พระ​หรรษ​ทาน​ของ​พระองค์ พระองค์​ประทาน​พระ​หรรษ​ทาน​นี้​แก่​เรา​แล้ว​ใน​พระคริสต​เยซู​…..ผู้​ทรง​ทำลาย​ความ​ตาย และ​ทรง​นำ​ชีวิต​และ​ความ​ไม่​รู้จัก​ตาย​ให้​ปรากฏ​อย่าง​ชัด​แจ้ง​โดย​ทาง​ข่าว​ดี   (2ทธ 1:9-10)

          พระทำเช่นนี้กับเราเสมอ ไม่ว่ากับเราที่เป็นลูกที่ดีน่ารัก หรือลูกล้างผลาญก็ตาม  พระเริ่มด้วยรักต่อเราเสมอ แทนที่จะดุว่าให้ร้ายเรา ทั้งที่เราก็เป็นลูกล้างผลาญจริงจริง

          พระทรงช่วย​เรา​ให้​รอด​พ้น และ​ทรง​เรียก​เรา​ให้​เป็น​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่​เพราะ​สิ่ง​ที่​เรา​ทำ แต่​เพราะรักเราจริงจริง อย่างที่นักบุญเปาโลบอกเราเตือนใจเรานั้นแน่นอน  นี่เอง เป็นการยืนยันให้เราได้พบหัวใจเปี่ยมรักที่พระทรงมีให้เราเสมอ

            พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า “จงออกจาก…..จงไปยัง…..เราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่น” …..อับรามจึงออกเดินทางตามที่พระยาห์เวห์ตรัส  (เทียบปฐก 12:1-4ก)

          หากเรายอมรับฟังเสียงเรียกของพระ หากแม้เราพลาดหรือผิดพลั้งไป แต่ยอมกลับมาฟังเสียงของพระอีกครั้ง  เราจะพบว่า หัวใจรักของพระมีให้เราเสมอ มีพระพรสำหรับเราเสมอ  และยังพบอีกว่า พระ ปรารถนาใช้เราเป็นสะพานนำรักของพระองค์ส่งต่อให้กับพี่น้องรอบข้าง “เรา​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​ชน​ชาติ​ใหญ่ จะ​อวย​พร​ท่าน จะ​ทำ​ให้​ท่าน​มี​ชื่อเสียง​เลื่อง​ลือ ท่าน​จะ​นำ​พระ​พร​มา​ให้​ผู้อื่น”

            พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​พาเปโตร ยากอบ และ​ยอห์น​น้องชาย​ไป​บน​ภูเขา​สูง​ที่​ปราศจาก​ผู้คน  แล้ว​พระ​วรกาย​ของ​พระองค์​ก็​เปลี่ยนไป​ต่อ​หน้า​เขา ….. ขณะที่เปโตร​กำลัง​พูด​อยู่​นั้น มี​เมฆ​สว่าง​จ้า​ก้อน​หนึ่ง​ปก​คลุม​พวก​เขา​ไว้ เสียง​หนึ่ง​ดัง​จาก​เมฆ​นั้น​ว่า “​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตร​สุด​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​พึง​พอใจ​ยิ่ง​นัก จง​ฟัง​ท่าน​เถิด”  เมื่อ​ได้​ยิน​ดังนั้น ศิษย์​ทั้ง​สาม​คน​ซบ​หน้า​ลง​กับ​พื้นดิน มี​ความ​กลัว​อย่าง​ยิ่ง พระ​เยซู​เจ้า​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้ ทรง​สัมผัส​เขา ตรัส​ว่า “​จง​ลุก​ขึ้น​เถิด อย่า​กลัว​เลย”  (มธ 17:1-2,5-9)

           จงมั่นใจในพระเมตตารักของพระเสมอ จงมั่นใจในบ้านของเรา พระเตรียมความรักและการอภัยไว้เพื่อต้อนรับเราเสมอ

           กลับมาหาพระเถิด ฟังเสียงพร่ำเรียกของพระ ซึมซับความรักเมตตาที่เต็มเปี่ยมในหัวใจพระองค์  และกลับออกไปส่งต่อพระเมตตารักนี้ให้แก่กันและกันต่อไป

                                                      นกขุนทอง