คอลัมน์ คนข้างวัด : เลือกตั้งตน

23
Mar

การเลือกตั้งตนบนความเชื่อไว้ใจในพระผู้สร้าง ผู้ที่ให้โอกาส ผู้ที่ไม่เคยปิดกั้นเสรีภาพของพวกเราย่อมทำให้เราเติบโตออกผลได้อย่างงดงาม และที่สุดเราต้องช่วยกันให้ความเมตตาอาทร ใส่ความรักจากใจให้กัน

 

เราต้องรู้จักที่จะอดทนอยู่กับทุกผู้คน ที่มีความแตกต่างกัน ไม่มีใครเหมือนกันสักคน เราต้องฟังแต่ละคนอย่างใส่ใจ เชื่อมั่นในความดีของเขา แม้เขาจะดูไม่ดี เพราะเราเชื่อว่าเขาเป็นคนมีค่าในสายตาของพระ เราต้องเข้าใจเขา ต้องอ่อนโยน อดทน และให้เวลา เพื่อทำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขา โดยไม่ยัดเยียดความดี เพื่อให้ต้นที่จะล้มลงได้มีโอกาสตั้งตัวขึ้นมาใหม่ และในวันนั้น เราก็จะมีร่มไม้ใหญ่อีกหนึ่งต้นที่จะทำให้สังคมผาสุกตลอดไป เราเลือกตั้งตนให้เป็นคนดี และก็ต้องมีเมตตาดูแลคนที่อ่อนแอและกำลังสิ้นหวังให้ได้ด้วยหัวใจ โลกแห่งสันติสุขอยู่ตรงนี้นี่แล

 

สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่

www.konkhangwat.blogspot.com