คอลัมน์ คนข้างวัด : เมืองม่านหมอก

18
Jan

ในปัญหานี้เราได้รับบทเรียนหลายอย่าง ใช่หรือเปล่า เราเคยได้ยินมาว่าในโลกนี้คนเรามักใส่หน้ากากเข้าหากัน ไร้ความจริงใจต่อกัน มาวันนี้เราจำเป็นต้องใส่หน้ากากคุยกัน เราจำต้องสวมหน้ากากปกปิดเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยขึ้น บางทีข้อดีของการใส่หน้ากากก็คือการคัดกรองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากชีวิตเราได้เช่นกัน ในทุกเรื่องจึงมีสองด้านเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะนำมาเรียนรู้อย่างไร? ในความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน “หน้ากาก” ที่เป็นนามธรรมนั้นเราไม่ควรที่จะสวมใส่เข้าหากัน แต่เราควรที่จะใส่ใจกันอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกัน ไม่โกหกหลอกลวง การคบหาสมาคมต้องเต็มไปด้วยหัวใจและความจริงที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน ที่จะนำไปสู่ความรักและการให้อภัยกัน ในโลกที่แข่งขันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับใครในทุกสนาม ในความเป็นจริงเราต้องสวมใส่หน้าของพระผู้ทรงธรรม พระผู้เป็นองค์แห่งความรักและความดีงามเพื่อกรองความเป็นมลพิษทางจิตวิญญาณ ที่บางสิ่งบางอย่างแม้เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ค่อย ๆ สะสมจนทำให้เกิดโรคร้ายภายในฝ่ายจิตวิญญาณได้ ความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความโกรธ เกลียด สิ่งเหล่านี้หากเข้าไปในชีวิตเรามาก ๆ ไม่นาน เราก็จะกลายเป็นคนป่วยที่ไร้ความสุขในชีวิต

 

สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
www.konkhangwat.blogspot.com