คอลัมน์ คนข้างวัด : บนความเปราะบาง

12
Apr

ในวันที่เราต่างพบเจอกับความเปราะบาง ด้วยเพราะเรากักขังจิตวิญญาณของเรามิให้มีความอ่อนน้อม มิให้ยอมที่จะออกจากตัวตนของเรา เราต้องไม่กลัวที่จะเดินออกจากกำบังที่เราซ่อนเร้นอยู่เพื่อก้าวออกมาเผชิญหน้า พร้อมหน้ากันในพื้นที่ส่วนรวม อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ต้องเจ็บปวด แต่เมื่อเรายอมอดทน ยอมรับผู้อื่น ยอมเป็นผู้รับใช้มิใช่เป็นเพียงผู้รีบใช้ เราก็จะมีความเข้มแข็ง และที่สุดเราต้องช่วยกันดูแล ใบอ่อนที่เริ่มผลิช่อใบ อย่าปล่อยให้พวกเขาเปราะบางจนร่วงหล่นลงพื้นดินก่อนวัยอันควร รับฟังพวกเขา ส่งเสริมพวกเขา ให้คุณค่าอย่าผลักดันพวกเขา แล้วเราจะได้พื้นที่ที่เรียกว่า “อาณาจักรสวรรค์” เพิ่มขึ้นในสังคม…

 

สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
www.konkhangwat.blogspot.com