คอลัมน์ คนข้างวัด : ทุกนาทีมีชีวิตใหม่

19
Apr

หากเราเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะก้าวผ่านสิ่งเดิม เปลี่ยนมุมมองดู จะรู้ว่าโลกเรายังคงงดงามอยู่ดังเดิม ในวันนี้ที่เรามีสิ่งใหม่เรื่องเทคโนโลยีอยู่แทบทุกชั่วโมง จนทำให้เรามองข้ามเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา จนนำไปสู่ความสงสัยที่มักจะหาคำตอบให้ออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้เป็นรูปธรรม ธรรมะในใจจึงจืดจางหายไป ที่สุดเราก็ให้ความใหม่ ๆ ของภายนอกปิดครอบความงามด้านภายในของกันและกันจนหมดสิ้น มองข้ามความงามของกันและกันไป มองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่น หรือมองไม่เห็นความสำคัญของคำสอนของธรรมะในศาสนา บางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังให้บทเรียนที่สำคัญ เมื่อถึงที่สุดแล้ว ความเชื่อความศรัทธาคือแสงสว่างอยู่ด้านหน้าอุโมงค์นั่นเอง

 

หากมนุษย์มัวแต่พะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดินนี้ เราจะเชื่อและรู้จักคุณค่าของ “สิ่งที่อยู่เบื้องบน” ได้อย่างไร? ความเชื่อจะนำชีวิตใหม่ให้เรา และทุกนาทีถ้าเราเชื่อ เราจะพบกับสิ่งใหม่ที่งดงามในความเดิม ๆ เสมอ หันหน้ามองคนรอบข้างกายด้วยหัวใจแห่งความเชื่อ เราจะได้พบความงามแห่งอาณาจักรสวรรค์ปรากฎอยู่ตรงหน้าเรา

 

สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
www.konkhangwat.blogspot.com