คอลัมน์ คนข้างวัด : ชานชรา

05
Apr

อย่าปล่อยให้ความเปลี่ยนแปลงของโลกมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนเราเลย ณ ชานชาลา แห่งรักจะต้องไม่มีคนมานั่งรอคอย อย่าปล่อยให้ชานชราต้องโดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะพวกเขาได้สร้างโลกให้เราได้อยู่มาอย่างสมบูรณ์แล้ว

 

อีกประการหนึ่ง เราก็มักจะเปรียบเทียบในสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่คนอื่นมีเสมอ แล้วมักคิดเสียด้วยว่าทำไม บ้านเรา พ่อแม่เรา ปู่ย่าตายายเราไม่เหมือนของบ้านนั้นบ้านนี้เลย ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริง เราล้วนมีสิ่งดีงามด้วยกันทั้งนั้น อย่าปิดหัวใจ อย่าเห็นเรือนชานคนอื่นงดงามกว่าของเรา เพราะแต่ละที่ย่อมมีดีไม่เหมือนกัน

 

สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
www.konkhangwat.blogspot.com