คุณพ่อปลัด : “พระเลือกและเรียกเราให้เป็นแสงสว่างสำหรับโลก”