คอลัมน์ คนข้างวัด : คลายใจกายสบาย

25
Jan

สภาวะความเครียดเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในความเครียดแล้ว เราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง โดยการพยายามไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในความเครียดนานจนเกินไป เพราะความเครียดเป็นสิ่งไม่ดีที่เหมือนฝุ่นละอองเล็ก ๆ ที่นำพาเชื้อโรคร้ายทำลายทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายของเรา เมื่อกายกระทบใจก็กระเทือน เราต้องย้ำเตือนตนให้รู้จักที่จะเลิกแบกภาระลงบ้าง แล้วหันมาหาพระ ทำใจให้อ่อนโยน ทำชีวิตเราให้มีความเมตตาแม้จะทำไม่ได้ดีในทีเดียวก็หมั่นทำบ่อย ๆ ใจคลายกายสบาย เราสุขโลกก็สันติ…

 

สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
www.konkhangwat.blogspot.com