คอลัมน์”คนข้างวัด” : กระหาย

14
Mar

กระหาย

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

สถานการณ์โรคระบาดทำให้โลกเริ่มระบม ไวรัสร้ายโควิด กำลังเป็นโคไล่ขวิดใส่ประเทศนั้นประเทศนี้ไปเรื่อย ลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนทำให้ประเทศอิตาลีจำต้องประกาศปิดประเทศเพื่อจะได้สามารถควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัด ศูนย์กลางของพระศาสนจักรที่วาติกัน ในกรุงโรม อิตาลี ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน วาติกันประกาศปิดลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร และภายในมหาวิหาร ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่วันนี้ – 3 เมษายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นอกจากนี้ ที่ทำการไปรษณีย์วาติกัน และศูนย์หนังสือวาติกันก็ปิดบริการด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีกำลังนำแผงเหล็กกั้นมาปิดทางเข้าหน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งนาน ๆ ทีเราจะเห็นภาพวาติกันไม่มีคนเดินเลย ได้มีการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมให้มีพิธีมิสซาออนไลน์ เพราะวัดจำต้องปิด และงดมิสซาทั่วประเทศจนถึงวันที่ 3 เมษายนเช่นกัน เนื่องจากวันที่ 5 เมษายนเป็นวันอาทิตย์ใบลาน ซึ่งเมื่อถึง ณ เวลานั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร และล่าสุดในวันนี้ (พุธที่ 11 มีนาคม) สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ผู้รับผิดชอบการจัดงาน 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า (งานเฝ้าศีล 24 ชั่วโมง) ที่จัดทุกปี ปีนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคมในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันได้ประกาศยกเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้แล้วแต่ศาสนจักรคาทอลิกท้องถิ่นไหนจะยกเลิกการจัดงานก็ได้ บรรดาคริสตชนสามารถร่วมพิธีแบบง่าย ๆ ด้วยการรำพึงและภาวนาหน้าไม้กางเขน (ข้อมูล จากเพจ Pope Repot)

บางทีถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาหยุด ด้วยเพราะโลกบังคับให้ต้องหยุด เราจะได้มีเวลาเพื่อฟื้นฟูกู้คืนจิตวิญญาณให้กลับมางดงาม หันหน้าเข้าหากัน ลดความเป็นตัวตนลง ตักน้ำหยิบยื่นเยียวยากันและกัน เป็นช่วงที่เราจะเรียนรู้ความมีคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง หันมาตักเติมน้ำจิตน้ำใจให้กันและกัน กลับมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในสังคมเล็ก ๆ มาเป็นครอบครัวอยู่กันในบ้านเดียวกัน กลับคืนสู่ความเป็นสามัญ กินอยู่เท่าที่จำเป็น ไม่ต้องแสวงหาตามความกระหาย ให้ความห่วงใยดูแลคนใกล้ตัวให้มาก เพื่อที่เราจะก้าวผ่านเวลาแห่งความลำบากนี้ไปด้วยกัน สวดภาวนาพร้อมกันในบ้านเพื่อกันและกัน สร้างภูมิต้านโรคให้แข็งแกร่ง เพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีพลังกาย พลังใจ ออกมาสู่สังคมโลกด้วยความกระตือรือร้นในนามของความรักความเมตตา และพร้อมที่จะมอบให้กับทุกคนที่ผ่านมาอย่างมีมิตรจิตมิตรใจ ด้วยมิต้องหวังสิ่งใดตอบแทน เพราะเราเรียนรู้แล้วว่า “น้ำแห่งชีวิต” ที่แท้จริงนั้นคือน้ำใจของเราแต่ละคน ที่จะช่วยดับกระหายของสังคมนี้ได้

 สามารถติดตามอ่านบทความ“คนข้างวัด”และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่   

www.konkhangwat.blogspot.com www.facebook.com/คนข้างวัด